Het Smartcafé

Over deze workshop

Het smart-café is geen gewone workshop.  Tijdens het smart-café creëren we een gezellige omgeving met koffie en drank (te voorzien door de organisator).  Wij brengen wat tablets en smartphones mee, maar het is vooral de bedoeling dat mensen die reeds met een smartphone of tablet werken elkaar in een informele context kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen.  De workshopleider is er om vragen te beantwoorden en tips te geven.  Tijdens elk tablet café spelen we ook een kleine quiz waarbij de deelnemers uitgedaagd worden dieper in hun toestel te gaan graven en al spelend te ontdekken.  Deze workshop staat open voor iedereen met een Android of iOS/Apple tablet of telefoon.  Ook nieuwsgierigen zonder toestel mogen steeds een kijkje komen nemen.  Bij het smart-café hanteren we een limiet van 40 deelnemers.

Meer details

Vereiste voorkennis: 
geen (maar dit is ook geen cursus waar alles van A-Z aangeleerd wordt)
Praktische info: 
Max 40 deelnemers

FUTUUR is een organisatie met tot doel de digitale geletterdheid te bevorderen.  Samen kijken we naar de toekomst!

Contacteer ons

  • FUTUUR
    César Depaepestraat 9 bus 9
    1060 Brussel
    België
  • +32 488 243 834
  • info@futuur.com
Ontvang onze nieuwsbrief: